Phó Thủ tướng cho ý kiến về kiến nghị mở rộng TP Vinh, Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc xử lý một số kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An.
Phó Thủ tướng cho ý kiến về kiến nghị mở rộng TP Vinh, Nghệ An - Ảnh 1.

Thành phố Vinh. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Ngày 27/8 vừa qua, Văn phòng Chính phủ có công văn về việc xử lý một số kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, xét kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 14/7/2021 về Đề án phát triển TP Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau.

Về việc mở rộng địa giới hành chính TP Vinh theo quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua để làm căn cứ pháp lý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thẩm định Đề án, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về đầu tư các dự án trọng điểm tại Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An căn cứ số vốn được giao, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về vốn đầu tư xây dựng các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam xem xét về khả năng cân đối vốn và hiệu quả đầu tư đối với Cảng hàng không quốc tế Vinh theo quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và sự phát triển của thị trường.

Căn cứ vào số vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ tại Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và khả năng thu ngân sách trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Ngày 17/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 45/2008/NĐ - CP nhằm  điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường, huyện thuộc tỉnh Nghệ An, trong đó có TP Vinh.

Việc mở rộng địa giới hành chính TP Vinh là nhằm thực hiện quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Phát triển TP Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung bộ", trong đó xác định chức năng của TP Vinh là đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và của vùng Bắc Trung bộ; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và trọng điểm về khoa học công nghệ, văn hoá thể thao, y tế của vùng Bắc Trung bộ.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.