Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án kinh doanh bất động sản sau vụ án Công ty Alibaba

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn sau vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Văn Phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về kết quả điều tra bước đầu vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo qui định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước cần xác minh, làm rõ để xử lí theo qui định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản để xảy ra vụ án trên địa bàn,...

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trương, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm các vi phạm theo qui định.

chọn