Phú Thọ đấu giá 47 ô đất ở, khởi điểm thấp nhất 1,08 tỷ đồng/ô

47 ô đất ở thuộc địa bàn các xã, phường Tiên Cát, Thọ Sơn, Hùng Lô, thuộc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 90 đến 221 m2/ô.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo đấu giá  tài sản của UBND TP Việt Trì.

Cụ thể là quyền sử dụng 47 ô đất ở thuộc địa bàn các xã/phường Tiên Cát, Thọ Sơn, Hùng Lô. Trong đó, 10 ô đất ở tại băng 2, đường Hai Bà Trưng, phường Tiên Cát, phường Thọ Sơn và 37 ô đất ở tại khu đồng Cây Táo thuộc khu 4, xã Hùng Lô. Diện tích các ô đất từ 90 đến 221 m²/ô.

47 ô đất có mức giá khởi điểm từ 1,08 tỷ đồng/ô đến 10,71 tỷ đồng/ô. 

Về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá, đất đã được UBND TP Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng thành đất ở. Tiền hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

 

 

 Thông tin 47 ô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Về hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Số vòng bỏ phiếu là một vòng.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 28/9 đến 17h ngày 14/10 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian xem tài sản trong hai ngày 3/10 và 4/10, khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, thời gian từ ngày 28/9 đến 17h ngày 14/10 (tính theo thời gian nhận hồ sơ từ nhân viên bưu chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ba ngày 12/10, 13/10 và 14/10 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (tiền đặt trước nộp riêng từng ô đất).

Buổi công bố kết quả đấu giá từ 7h30 ngày 17/10 tại trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 936, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 02103844209; hoặc Phòng Tài chính kế hoạch UBND TP Việt Trì. 

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.