Quảng Bình đấu giá 16 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, khởi điểm 188 triệu đồng/thửa

16 thửa đất ở gồm 12 thửa tại xã Xuân Ninh và 4 thửa tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có diện tích từ 171,5 m2/thửa đến 349,8 m2/thửa.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 12 thửa đất ở tại xã Xuân Ninh và 4 thửa đất ở tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Diện tích các thửa đất từ 171,5 đến 349,8 m²/thửa.

16 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 188 đến 928 triệu đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm hơn 8,3 tỷ đồng.

  Thông tin 16 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).       

Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/9 đến 16h30 ngày 4/10.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm, và bỏ phiếu trả giá từ ngày 30/9 đến 16h30 ngày 4/10.

Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

Buổi công bố giá đã trả được tổ chức vào 8h ngày 7/10 tại hội trường UBND xã Xuân Ninh (đối với QSDĐ tại xã Xuân Ninh); vào lúc 15h ngày 7/10 tại hội trường UBND xã Trường Sơn (đối với QSDĐ tại xã Trường Sơn).

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại 0232.3856585.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới chuyên quản lý và đầu tư BĐS
Ông Phạm Nhật Vượng cùng Vinhomes và các cổ đông khác vừa thành lập công ty VMI JSC nhằm phát triển thị trường thứ cấp cho các dự án bất động sản của Vinhomes.