Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm soát, xử lý chia tách thửa, phân lô bán nền, cấp tín dụng BĐS

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan có các biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền tại khu vực chưa được phép đầu tư; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh BĐS; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực BĐS;...

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền tại khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng. Cơ quan này sẽ rà soát các dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí đất đai;...  

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Đồng thời Sở này cần rà soát về tình hình triển khai thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; thực hiện các quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị.

Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung Chương trình phát triển nhà ở cho phù hợp tình hình, nhu cầu thực tế đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050, Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm. Trong đó, xác định rõ danh mục các dự án nhà ở làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi tăng cường thanh kiểm tra, giám sát việc cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh BĐS; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực BĐS.

Công an tỉnh cần xử lý nghiêm hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới BĐS vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, đưa tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến thị trường BĐS và tín dụng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn, triển khai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án BĐS theo quy định,...  

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.