Quảng Ngãi đấu giá 52 lô đất tại thị xã Đức Phổ, khởi điểm từ 295 triệu đồng/lô

52 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Cát Ông Triều, thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, có diện tích từ 163,5 đến 195,5 m²/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 52 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Cát Ông Triều, thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích các lô đất từ 163,5 đến 195,5 m²/lô.

52 lô đất có mức giá khởi điểm từ 295,35 đến 349,94 triệu đồng/lô. Bước giá là 5 triệu đồng/lô đất.

TT

Số thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

LK 01

1

1238

30

163,5

327.041.000

200.000

65.000.000

2

1239

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

3

1240

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

4

1241

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

5

1242

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

6

1243

30

163,5

327.041.000

200.000

65.000.000

II

LK 02

7

1227

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

8

1228

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

9

1229

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

10

1230

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

11

1231

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

III

LK 03

12

1232

30

182,5

343.009.000

200.000

68.000.000

13

1233

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

14

1234

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

15

1235

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

16

1236

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

17

1237

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

IV

LK 04

18

1709

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

19

1710

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

20

1711

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

21

1712

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

22

1713

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

23

1714

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

24

1715

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

25

1716

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

26

1717

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

27

1718

31

195,5

349.945.000

200.000

69.000.000

V

LK 05

28

1244

30

163,5

327.041.000

200.000

65.000.000

29

1245

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

30

1246

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

31

1247

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

32

1248

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

33

1249

30

163,5

327.041.000

200.000

65.000.000

VI

LK 06

34

1259

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

35

1260

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

36

1261

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

37

1262

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

38

1263

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

39

1264

30

165

314.325.000

200.000

62.000.000

VII

LK 07

40

1252

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

41

1253

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

42

1254

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

43

1255

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

44

1256

30

165

295.350.000

200.000

59.000.000

VIII

LK 08

45

1720

31

195,5

349.945.000

200.000

69.000.000

46

1721

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

47

1722

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

48

1723

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

49

1724

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

50

1725

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

51

1726

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

52

1727

31

187,5

335.625.000

200.000

67.000.000

Tổng cộng

16.646.738.000

 

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và UBND xã Phổ Cường từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 24/10; và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h, ngày 24/10.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và UBND xã Phổ Cường từ 7h đến 10h30 ngày 24/10; hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h ngày 24/10.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào 7h30 ngày 27/10 tại hội trường UBND xã Phổ Cường, địa chỉ xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3837266.

chọn
Bắc Giang sắp có dự án NOXH hơn 3.000 tỷ trên Vành đai 4, chủ đầu tư được hậu thuẫn bởi một doanh nghiệp nhà nước
Dự kiến từ tháng 6/2024, Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và NOXH Vân Trung hơn 3.000 tỷ đồng sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng. Chủ đầu tư dự án này là HMS - một doanh nghiệp có liên quan đến nhóm Hancorp.