Quảng Ngãi duyệt điều chỉnh quy hoạch thị trấn Mộ Đức hơn 870 ha

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 872 ha; bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 872 ha; bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức.

Phía đông giáp xã Đức Phong và xã Đức Thạnh, phía tây giáp xã Đức Tân, phía nam giáp xã Đức Phong và phía bắc giáp xã Đức Tân. Dự kiến đến năm 2030, dân số khoảng 8.500 người và đến năm 2035, dân số khoảng 10.000 người.

Đây là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Mộ Đức; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V và hướng đến một số tiêu chí theo tiêu chuẩn đô thị loại IV sau năm 2030; và là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các khu vực trong huyện Mộ Đức với các vùng khác.

Về giao thông, định hướng phát triển quốc lộ 1 và tuyến đường tránh Đông đi qua trung tâm thị trấn thuận tiện kết nối các vùng trong và ngoài tỉnh; đường ĐT 624C (phía bắc thị trấn) kết nối với tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh (về phía đông) và huyện Nghĩa Hành (về phía tây).

Ngoài ra, định hướng phát triển hai trục đường (lộ giới 60 m) kết nối thị trấn Mộ Đức về hướng biển, tạo thành các trục cảnh quan chính của đô thị. Các đường huyện (ĐH 37B, ĐH 38, ĐH 39), đường vành đai phía tây thị trấn, tạo thành mạng lưới giao thông đối ngoại hoàn chỉnh.

Về phát triển không gian đô thị, định hướng phát triển không gian Khu đô thị lõi hiện hữu Là trung tâm hành chính tập trung của huyện, trung tâm giáo dục, trung tâm thương mại, dịch vụ - công cộng, công viên, các khu ở hiện trạng và xây dựng mới.

Ngoài ra, phát triển mới khu vực ở mới dọc đường phía Đông thị trấn, các khu thương mại - dịch vụ, sân vận động thị trấn, công viên đô thị và các khu đất dự trữ phát triển đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND huyện Mộ Đức theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, thực hiện quy hoạch và kiến trúc đô thị theo thẩm quyền.

UBND huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm tổ chức công bố công khai, cắm mốc giới quy hoạch để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân trong vùng quy hoạch biết, thực hiện. Tổ chức kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch đô thị và các dự án có liên quan để có giải pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo phù hợp với đồ án Quy hoạch chung được duyệt.

chọn
Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp BĐS trên tổng vốn chủ sở hữu
Bộ Tài chính, NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ (tín dụng, trái phiếu) của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thay vì trên tổng mức đầu tư của cả dự án.