Quảng Trị đấu giá 11 lô đất tại huyện Cam Lộ, khởi điểm 974,4 triệu đồng/lô

11 lô đất tại khu dân cư phía tây đường 9D, xã Cam Hiếu và khu dân cư phía bắc đường Hàm Nghi, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có diện tích từ 168 đến 600 m2/lô.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.  

Cụ thể là quyền sử dụng 11 lô đất ở trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, gồm 4 lô tại khu dân cư phía tây đường 9D, xã Cam Hiếu và 7 lô tại khu dân cư phía bắc đường Hàm Nghi, thị trấn Cam Lộ. Diện tích các lô đất từ 168 m2/lô đến 600 m2/lô.

11 lô đất có mức giá khởi điểm từ 974,4 triệu đồng/lô đến 2,4 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 13,64 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 100 đến 200 triệu đồng/hồ sơ/lô.

 

Thông tin 11 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).           

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 4/10 đến ngày 18/10 (trong giờ hành chính), cụ thể từ ngày 4/10 đến ngày 16/10 tại trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị; và từ ngày 17/10 đến ngày 18/10 tại ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị vào ngày 18/10 (giờ hành chính, khách hàng có thể nộp trước thời gian trên).

Buổi công bố giá được tổ chức vào ngày 21/10, cụ thể bắt đầu từ 8h ngày 21/10 tại hội trường UBND xã Cam Hiếu đối với các lô đất thuộc khu dân cư phía tây đường 9D, xã Cam Hiếu; và bắt đầu từ 14h ngày 21/10 tại hội trường UBND thị trấn Cam Lộ với các lô đất thuộc khu dân cư phía bắc đường Hàm Nghi, thị trấn Cam Lộ.

Về hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá là một vòng.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, địa chỉ đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại 0233 3550 854.

 
chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.