Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 khoảng 6,8%

Với 88,2% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 khoảng 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Sáng 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo đó, Quốc hội đã chốt thông qua các chỉ tiêu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%.

201911110858059853_kqua bquyet 2

Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 6,8%. (Ảnh: Quochoi.vn).

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%.

Tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.

Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh.

Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%.

Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lí nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%.

Tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Nghị quyết của Quốc hội cũng xác định mục tiêu tổng quát năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.  Đồng thời, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi. 

Song song đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Về công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh, Quốc hội quyết nghị cần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

chọn
Chuyển động mới tại dự án đầu tay của Din Capital
Năm 2022, doanh nghiệp chuyên sản xuất bê tông Din Capital đã lên kế hoạch lấn sân sang bất động sản, và Danang Landmark là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn đó. Theo tính toán của Din Capital, toà tháp đôi ven sông Hàn có thể đạt ngưỡng doanh thu trên 10.000 tỷ đồng.