Quốc hội thông qua 6 cơ chế đặc thù phát triển TP Cần Thơ

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 92,59%, chiều 11/1.
Quốc hội thông qua 6 cơ chế đặc thù phát triển TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Một góc TP Cần Thơ. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/ 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Theo đó, 4/6 cơ chế liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch; hai chính sách về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. 

Thứ nhất, về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước: Chính phủ kiến nghị thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; vay từ các tổ chức tài chính hoặc tổ chức khác trong nước; từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hàng năm do Quốc hội quyết định.

HĐND thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn phí, lệ phía chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định, trừ án phí, lệ phí tòa án.

Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí nêu trên, để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác.

Thứ hai, về quản lý đất đai: HĐND TP Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, người chịu tác động.

Thứ ba, về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, cục bộ quy hoạch chung đô thị: Thủ tướng quyết định việc phân cấp cho UBND TP Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quy định.

Chính sách này đã được Quốc hội cho phép áp dụng đối với TP Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Thứ 4, về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Sau khi ngân sách thành phố đảm bảo đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội, HĐND thành phố được quyết định dùng nguồn còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Mức chi tăng thêm này dựa trên hiệu quả công việc và không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt do HĐND thành phố quy định. Việc chi thu nhập tăng thêm chỉ thực hiện khi thành phố tự cân đối được ngân sách.

Quốc hội thông qua 6 cơ chế đặc thù phát triển TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Kết quả biểu quyết liên quan đến Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. (Ảnh chụp màn hình).

Thứ 5, các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ đảm bảo một số tiêu chí sẽ được áp dụng các hình thức ưu đãi. Cụ thể, Chính phủ đề xuất cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên ra vào, có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng, được áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ.

Thứ 6, áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi về thủ tục hải quan và thuế cho các doanh nghiệp đầu tư tại khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.