Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 11/10/2016.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) có diện tích 23.792 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 17 xã, thị trấn phía đông nam của tỉnh Quảng Trị, thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh.

Khu kinh tế được quy hoạch trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trung tâm thu hút về đầu tư và trung tâm trung chuyển hàng hóa của vùng và khu vực; gắn kết chặt chẽ phát triển với đảm bảo quốc phòng, an ninh...

 Một phần Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Về phân khu chức năng, Khu kinh tế được phân thành 4 khu vực phát triển. Cụ thể, khu vực một có diện tích khoảng 11.469 ha, vị trí ở phía đông nam Khu kinh tế; là khu vực trọng tâm phát triển, bố trí các dự án động lực của toàn khu kinh tế như: Trung tâm điện lực, khu phức hợp năng lượng, khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ công cộng, khu hành chính, cảng biển nước sâu và khu phi thuế quan.

Khu vực hai có diện tích khoảng 2.221 ha, vị trí ở phía đông bắc sông Cửa Việt; là khu vực phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển và đô thị Cửa Việt tập trung phát triển dịch vụ hỗ trợ cho khu vực trung tâm Khu kinh tế.

Khu vực ba có diện tích khoảng 3.400 ha, vị trí ở phía tây bắc sông Cửa Việt. Khu vực này phát triển đầu mối hạ tầng cấp vùng với trọng tâm là cảng hàng không sân bay Quảng Trị và phát triển dịch vụ cao cấp.

Khu vực 4 có diện tích khoảng 6.702 ha, vị trí ở phía tây Khu kinh tế (gắn liền với Quốc lộ 49C); là vùng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và khu vực dự trữ phát triển mở rộng cho vùng trọng tâm và ổn định các điểm dân cư hiện hữu.

Quy hoạch cũng đưa ra danh sách các dự án ưu tiên đầu tư của Khu kinh tế trong giai đoạn đến năm 2025, trong đó có một số dự án về hạ tầng kỹ thuật như: Nâng cấp, mở rộng cảng Cửa Việt (cả bờ Bắc và bờ Nam); mở rộng Quốc lộ 9 đoạn nối từ TP Đông Hà đến cầu Cửa Việt; nâng cấp Quốc lộ 49C; tuyến Quốc lộ 15D từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Cảng Mỹ Thuỷ (nâng cấp mở rộng đoạn từ Cảng Mỹ Thuỷ đến Quốc lộ 11 và thông toàn tuyến từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Cảng Mỹ Thuỷ); xây dựng đường trung tâm dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; xây dựng Cảng hàng không sân bay Quảng Trị (giai đoạn 1); xây dựng nhà máy nước sông Nhùng...

Ngoài ra, cũng về Khu kinh tế này, ngày 28/1/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2 thuộc một phần xã Triệu An và Triệu Vân, huyện Triệu Phong, 

Xem chi tiết: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. TẠI ĐÂY

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất.

Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.