Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt ngày 28/2/2023.

Theo đó, phạm vi ranh giới Khu kinh tế Dung Quất (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã: Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải, Bình Phước, Bình Châu, Bình Hòa, Bình Tân Phú, Bình Thanh, Bình Dương, thị trấn Châu Ổ, và một phần diện tích các xã Bình Long, Bình Nguyên, Bình Hiệp, Bình Trung thuộc huyện Bình Sơn, toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tịnh Phong và một phần diện tích của xã Tịnh Thọ thuộc huyện Sơn Tịnh;,toàn bộ diện tích tự nhiên xã Tịnh Hòa, xã Tịnh Kỳ thuộc TP Quảng Ngãi, toàn bộ diện tích huyện đảo Lý Sơn và mặt biển liền kề.

Khu kinh tế Dung Quất có diện tích khoảng 45.332 ha (diện tích đất liền là khoảng 33.581 ha; đảo Lý Sơn 1.492 ha và diện tích vùng biển khoảng 10.711,15 ha).

Một góc Khu kinh tế Dung Quất nhìn từ trên cao. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Quy hoạch đưa ra dự báo đến năm 2030, dân số Khu kinh tê đạt khoảng 347.000 người, trong đó dân số đô thị là khoảng 295.000 người; nông thôn khoảng 52.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 85%. Đến năm 2045, dân số Khu kinh tế khoảng 575.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 546.000 người, nông thôn khoảng 29.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 95%.

Nhu cầu lao động làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn Khu kinh tế đến năm 2030 được dự báo là khoảng 309.700 người; đến năm 2045 khoảng 420.200 người; quy mô đất xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế trong kỳ quy hoạch khoảng 26.000 - 26.500 ha.

Khu kinh tế Dung Quất được chia làm 5 phân khu chức năng chính để kiểm soát phát triển, gồm: Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ - Bình Long; phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất; phân khu đô thị Lý Sơn.

Không gian phát triển mới của các khu chức năng trong Khu kinh tế được điều chỉnh, sắp xếp lại như sau: Trung tâm điện lực Dung Quất được bổ sung Trung tâm điện khí với diện tích khoảng 103 ha thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn;

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ có tổng diện tích khoảng 8.040 ha với 7 khu vực phát triển công nghiệp tập trung; cảng, sân bay và các trung tâm dịch vụ hậu cần, logistic, có diện tích khoảng 608 ha, trong đó: Khu bến Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hòa  - Tịnh Kỳ, Lý Sơn rộng khoảng 300 ha; sân bay Lý Sơn khoảng 153 ha; trung tâm dịch vụ hầu cần cảng, logistics khoảng 155 ha;

Các đô thị, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 14.000 ha, gồm: Đô thị Lý Sơn (huyện Lý Sơn), đô thị Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) và 4 khu đô thị hạt nhân của đô thị Bình Sơn (Dốc Sỏi, Châu Ổ - Bình Long, Vạn Tường, Đông Nam Dung Quất), khu đô thị Tịnh Hòa - Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi); trung tâm nghiên cứu, đào tạo tiếp tục được nâng cấp, mở rộng tại khu đô thị Vạn Tường; quy hoạch bổ sung mới tại khu đô thị Châu Ổ - Bình Long và đô thị Tịnh Phong, diện tích quy hoạch khoảng 89 ha.

Khu du lịch, khu dịch vụ tập trung với diện tích khoảng 713 ha được quy hoạch 6 khu vực, gồm: Khu vực Thiên Đàng - Khe Hai thuộc xã Bình Thạnh; đầm Thuận Phước thuộc xã Bình Thuận; biển Lệ Thủy, Gành Yến thuộc xã Bình Trị và Bình Hải; biển Bình Châu thuộc xã Bình Châu và huyện đảo Lý Sơn.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ chính trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng.

Bản vẽ định hướng phát triển giao thông.

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.