Tags

Quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh mới nhất

Thông tin quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh mới nhất

Thông tin quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 12 xã và 1 thị trấn. Cụ thể:

Gồm, 12 xã: Quy hoạch giao thông ở xã Đại Lãnh, Vạn Bình, Vạn Hưng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Xuân Sơn.

Tại 1 thị trấn: Quy hoạch giao thông ở thị trấn Vạn Giã

Bên cạnh đó, quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch giao thông gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch giao thông.

- Thông tin quy hoạch giao thông về vị trí các tuyến đường.

Mục đích chính của “quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh”

Mục tiêu chính của việc quy hoạch giao thông huyện Vạn Ninh là:

- Giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho quy hoạch. Quy hoạch ngày càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

- Giúp UBND xã, phường, thị trấn đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.