Bản đồ quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Vạn Hưng là một xã đồng bằng nằm về phía nam của huyện Vạn Ninh. Tính đến năm 2018, diện tích tự nhiên xã là 5.010,31 ha với 3.030 hộ và 12.835 nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi khoảng 7.850 người, chiếm 31,1% tổng dân số trên toàn xã. 

Xã Vạn Hưng có mạng lưới giao thông tương đối thuận lợi, có tuyến đường Quốc lộ 1A chạy qua địa phận xã dài 9,8 km, đường sắt dài 9 km. Vạn Hưng có tổng chiều dài đường liên xã là 1,9 km, được bê tông hóa. 

  Xã Vạn Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Vạn Hưng TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính