Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Vạn Hưng là một xã đồng bằng nằm về phía nam của huyện Vạn Ninh. Tính đến năm 2018, diện tích tự nhiên xã là 5.010,31 ha với 3.030 hộ và 12.835 nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi khoảng 7.850 người, chiếm 31,1% tổng dân số trên toàn xã. 

Phía đông của xã Vạn Hưng giáp với biển Đông, phía bắc giáp xã Vạn Lương, phía tây giáp xã Xuân Sơn và phía nam giáp xã Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sơn thuộc thị xã Ninh Hòa. Toàn xã có 6 thôn, gồm Xuân Tự 1, Xuân Tự 2, Hà Già, Xuân Vinh, Xuân Đông và Xuân Tây. Trên địa bàn xã có một tu viện Giác Hải, hai chùa, ba tịnh xá và một nhà thờ (Vạn Xuân).

  Xã Vạn Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

     Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Hưng TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính