Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 10/04/2020.

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch vùng huyện bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Gò Công Đông gồm 13 đơn vị hành chính, trong đó: 02 thị trấn (Tân Hòa và Vàm Láng); 11 xã (Tân Đông, Tân Tây, Tân Phước, Gia Thuận, Bình Nghị, Bình Ân, Kiểng Phước, Tân Điền, Tân Thành, Tăng Hòa, Phước Trung). Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 273,243 km2

Phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm vùng tỉnh Tiền Giang và các vùng lân cận có ảnh hưởng đến vùng huyện như: vùng TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phú Đông.

Tính chất vùng 

Huyện Gò Công Đông Là huyện cửa ngõ phía đông của tỉnh Tiền Giang, có vai trò giao lưu về kinh tế, xã hội với TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Huyện là vùng phát triển phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp cơ khí, dịch vụ cảng, hậu cần (logistic), đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái biển, bảo tồn rừng ngập mặn. Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển và ven biển.

Đồng thời là vùng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa- lịch sử, tâm linh; Là huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Các dự báo phát triển vùng 

Về dân số, dự báo dân số toàn huyện đến 2030 đạt khoảng 157,5 nghìn người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; đến 2045 đạt khoảng 191,1 nghìn người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.  

Về nhu cầu đất xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn, dự báo quy mô đất đô thị đạt khoảng 992,25 ha, dân số đô thị đạt khoản 55,125 nghìn người đến năm 2030; quy mô đất đô thị đạt khoảng 1.530 ha, dân số đô thị đạt khoảng 76,5 nghìn người đến năm 2045.

Dự báo quy mô đất xây dựng khu dân cư nông thôn đạt khoảng 1.023,75 ha, dân số nông thôn đạt khoản 102,375 nghìn người đến năm 2030; quy mô đất nông thôn đạt khoảng 1.432,5 ha, dân số  nông thôn đạt khoảng 114, 6 nghìn người đến năm 2045. 

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Công Đông ở dưới đây:       

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 

chọn