Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Ngày 19/5/2022, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Thông báo số 57/TB-UBND về việc thông báo công khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành bao gồm toàn bộ địa giới huyện Thạch Thành (23 xã và 02 thị trấn). Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 559,2km2 . Phía đông giáp huyện Hà Trung; phía tây giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Bá Thước; phía bắc và Tây Bắc giáp các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình); phía đông bắc giáp huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình); phía nam giáp huyện Vĩnh Lộc. 

Tính chất vùng 

Huyện Thạch Thành nằm trong trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh (Bỉm Sơn - Thạch Thành), trên các hành lang kinh tế: Quốc lộ 217B và đường Hồ Chí Minh. Huyện là vùng phát triển nông, lâm nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, gắn với thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ cao.

Đồng thời là vùng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghệp gắn với vùng nguyên liệu về nông, lâm nghiệp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng. 

Huyện là vùng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng.  

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo dân số đến năm 2030 đạt khoảng 175.000 người; dân số đô thị khoảng: 46.000; tỷ lệ đô thị hóa đạt: 26,28%. Dự báo dân số đến năm 2045 đạt khoảng 190.000 người; dân số đô thị khoảng: 92.500; tỷ lệ đô thị hóa đạt: 48,68%. Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 1.200 ha -1.500ha; Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2045 khoảng 1.600 ha - 2.000 ha.

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 ở dưới đây:     

   - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:    

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng huyện Thạch Thành. 

chọn
Cận cảnh khu công nghiệp - đô thị 1.000 ha đang triển khai gần hai cao tốc ở Bắc Ninh
KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh nằm ven cao tốc Nội Bài - Hạ Long và gần đường Vành đai 4 vùng Thủ đô theo quy hoạch.