Sonadezi Long Bình đạt mức lãi kỷ lục trong quý II, thực hiện được 61,4% mục tiêu lợi nhuận năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Sonadezi Long Bình đạt 68,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 8% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện được 61,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đạt mức lãi quý cao nhất kể từ khi niêm yết 

  KQKD của Sonadezi Long Bình trong 6 tháng đầu năm 2023. (Nguồn:Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN). 

Trong báo cáo tài chính quý II/2023 vừa công bố, CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) ghi nhận doanh thu thuần đạt 105,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nguồn thu chính từ cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng tăng 12%, đạt 64,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nguồn thu từ cho thuê nhà xưởng, văn phòng và nhà máy xử lý nước thải cũng như doanh thu từ góp vốn kho ICD đều tăng so với cùng kỳ. 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, giá vốn, thuế, Sonadezi Long Bình ghi nhận lãi sau thuế tăng 10%, đạt 41,5 tỷ đồng. Đây cũng là quý mà công ty có lãi sau thuế cao nhất từ khi niêm yết trên sàn HNX vào tháng 12/2019 đến nay.

Sonadezi Long Bình đạt lãi quý cao nhất từ khi niêm yết đến nay. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN). 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 193,6 tỷ đồng, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế 68,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được diễn ra vào tháng 4 vừa qua, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với lợi nhuận sau thuế 111,5 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm kinh doanh, Sonadezi Long Bình đã thực hiện được 61,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Có hơn 600 tỷ đồng doanh thu chờ ghi nhận

Xét về tổng tài sản, tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty tăng 12% so với đầu năm, đạt 1.447 tỷ đồng, chủ yếu do tăng 71% lượng tiền mặt, đạt 332,6 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 94%, đạt 139,8 tỷ đồng. Công ty cũng có khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 57%, đạt 192,8 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II, giá trị hàng tồn kho của Sonadezi Long Bình không thay đổi nhiều so với đầu năm, đạt 5,8 tỷ đồng, chiếm chủ  yếu là các chi phí tiền sử dụng đất, hạ tầng, đền bù tại dự án Khu dân cư Trảng Bom. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 30/6 của công ty cũng tăng 93% lên 53 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại các công trình khu công nghiệp Thạnh Phú, Châu Đức,...

Mặt khác, tại cuối quý II, công ty có 51,4 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước (ngắn hạn), tăng 267% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng có hơn 609,4 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện (ngắn và dài hạn), tăng 8,4% so với đầu năm và so với thời điểm cuối quý II (tăng nhẹ so với đầu năm), chủ yếu tăng tại KCN Thạnh Phú tại Đồng Nai.

Ngoài ra, khoản doanh thu chưa thực hiện này cũng ghi nhận từ một số dự án như KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc...

Sonadezi Long Bình cho biết, tính đến cuối năm 2022, các KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu và KCN Xuân Lộc đã lấp đầy, hiện, công ty đang tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ.

Đối với dự án KCN Thạnh Phú, trong năm nay, công ty sẽ phối hợp với cơ quan ban ngành đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, hoàn tất thủ tục thuê đất nhà nước và tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng tiếp thị cho thuê nhà xưởng và khai thác các phần diện tích đất đủ điều kiện kinh doanh.

Đối với dự án KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu và KCN Trảng Bom, công ty sẽ cải tạo nâng cấp một số đường giao thông xuống cấp tác các KCN cũng như hoàn thiện thủ tục đất đai với cơ quan nhà nước về việc thuê đất và giao đất tại KCN Xuân Lộc (4,2 ha).

Xét về nợ tài chính, dư nợ tài chính tại ngày 30/6 đạt 59,8 tỷ đồng, tăng 92% so với đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy trong 6 tháng, công ty đã thu thêm 32,6 tỷ đồng tiền thu từ đi vay. Công ty không cho biết chi tiết các khoản vay tài chính này.