Tam Nông, Phú Thọ sắp đấu giá 19 ô đất, khởi điểm từ 420 triệu đồng/ô

Huyện Tam Nông sẽ đấu giá 19 ô đất ở thuộc địa bàn các xã, thị trấn vào ngày 12/6 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Tam Nông. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ, điện thoại: 0210 3844 209.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm một ô đất ở tại khu 6, thị trấn Hưng Hóa; một ô tại khu Gò Lầm, xã Lam Sơn; một lô tại Xứ Đồng Đa Cộc, khu 12, xã Hương Nộn và 16 ô đất ở tại khu 6, Xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các ô đất có diện tích từ 120 m2 đến 293,8 m2/ô, giá khởi điểm mỗi ô từ 420 triệu đồng đến 995,85 triệu đồng/ô. Tiền đặt trước từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 Các lô đất sắp được đấu giá tại huyện Tam Nông.

Hiện trạng đất đã được UBND huyện Tam Nông thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

Xem tài sản trong hai ngày 24 và 25/5. Khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ hoặc phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Tam Nông để được hướng dẫn xem tài sản.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 9/6 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Tam Nông.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Tam Nông từ nay đến ngày 9/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h30 ngày 12/6 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Tam Nông.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng và những lần trực tiếp góp vốn thành lập công ty
Ngày 6/10, ông Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập VMI JSC chuyên quản lý và đầu tư BĐS. Đây cũng là một trong số ít những doanh nghiệp do ông Vượng là cổ đông trực tiếp nắm quyền sở hữu chi phối.