Tam Nông, Phú Thọ sắp đấu giá 34 ô đất ở, khởi điểm từ 437,5 triệu đồng/ô

4 ô đất ở nông thôn tại khu 6, xã Tề Lễ và 30 ô đất ở nông thôn tại khu 6, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông sẽ được đấu giá vào ngày 9/5 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Tam Nông. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ, địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, điện thoại: 0210 3844 209.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 4 ô đất ở nông thôn tại khu 6, xã Tề Lễ và 30 ô đất ở nông thôn tại khu 6, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông.

Các ô đất có diện tích từ 150 m2 đến 175 m2/ô, giá khởi điểm mỗi ô từ 437,5 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ô. Tiền đặt trước từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 100 nghìn đồng/bộ.

 Các lô đất sắp được đấu giá tại Tam Nông.

Hiện trạng đất đã được UBND huyện Tam Nông thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 6/5 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Tam Nông.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Tam Nông từ nay đến ngày 6/5.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111600750666 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Vietinbank tỉnh Phú Thọ trong ba ngày từ ngày 4 đến 6/5.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ được diễn ra vào lúc 7h30 ngày 9/5 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Tam Nông.

chọn