Tam Nông, Phú Thọ sắp đấu giá 47 lô đất, khởi điểm từ 1,6 triệu đồng/m2

32 lô đất ở gồm 29 lô tại thị trấn Hưng Hoá và 3 lô tại xã Lam Sơn với tổng diện tích 5.178,6 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 7/8 tới đây.

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Thanh Thủy, điện thoại: 0981.471.180. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh, địa chỉ tại số 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 02103.898.179.

29 lô đất tại thị trấn Hưng Hóa

Các khu đất này thuộc danh mục đất ở đô thị tại khu 7, thị trấn Hưng Hoá, huyện Tam Nông.

Diện tích mỗi lô từ 145,5 m2 đến 208,1 m2 với mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước 200 triệu đồng/lô, bước giá 200 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 28/7 đến ngày 29/7 tại vị trí các khu đất.

Bán hồ sơ đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông; Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 4/8.

Nộp hồ sơ đấu giá trước 16h30 ngày 4/8, hồ sơ đấu giá của khách hàng được niêm phong và gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 4/8 đến 16h30 ngày 6/8. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2714201003457 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Tam Nông.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 7/8 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông.

Tam Nông, Phú Thọ sắp đấu giá 47 lô đất, khởi điểm từ 1,6 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại thị trấn Hưng Hóa.

3 lô đất tại xã Lam Sơn

Các khu đất này thuộc danh mục đất ở nông thôn tại khu Gò Lầm, xã Lam Sơn, huyện Tam Nông.

Diện tích mỗi lô từ 239,5 m2 đến 293,8 m2 với mức giá khởi điểm từ 1,6 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước 70 triệu đồng/lô, bước giá 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 28/7 đến ngày 29/7 tại vị trí các khu đất.

Bán hồ sơ đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông; Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 4/8.

Nộp hồ sơ đấu giá trước 16h30 ngày 4/8, hồ sơ đấu giá của khách hàng được niêm phong và gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 4/8 đến 16h30 ngày 6/8. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2714201003457 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Tam Nông.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 7/8 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông.

Tam Nông, Phú Thọ sắp đấu giá 47 lô đất, khởi điểm từ 1,6 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Lam Sơn.

 

chọn