Thái Nguyên đầu tư 425 tỷ đồng xây loạt công trình mới

Thái Nguyên quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 6 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV diễn ra từ ngày 10 - 13/8 đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao và du lịch.

Thái Nguyên quyết đầu tư 425 tỷ đồng xây loạt công trình văn hóa - thể thao - du lịch - Ảnh 1.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, được khởi công xây dựng ngày 15/11/2004 và khánh thành ngày 19/5/2005. (Nguồn: ATK Định Hoá, Thái Nguyên).

Theo đó, 6 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên quyết định chủ trương đầu tư gồm: 

- Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thể dục, thể thao và trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao.

- Dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ATK Định Hóa), xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

- Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà thi đấu thể thao Thái Nguyên.

- Dự án đầu tư tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Xuân La, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huấn luyện và thi đấu môn đua thuyền.

- Dự án đầu tư xây dựng sân vận động huyện Đại Từ. 

Tổng mức đầu tư của 6 dự án là trên 425 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách địa phương vốn đầu tư công; nguồn bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một số đơn vị thuộc tỉnh được xây dựng trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; vốn xã hội hóa của địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Các dự án trên được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả thiết thực nhằm tăng cường cơ sở vật chất làm nền tảng phát triển mạnh mẽ và bền vững cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của Thái Nguyên... Qua đó góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

chọn