31 dự án khu đô thị tại Thái Nguyên đã hoàn thành đấu thầu chọn chủ đầu tư

Ngoài ra trong năm 2021, thu ngân sách Nhà nước từ tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư tại Thái Nguyên dự kiến khoảng 5.400 tỷ đồng.

Ngày 8/6 tại Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh thực hiện đấu thầu, đấu giá để thu ngân sách năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh hiện có 31 dự án khu đô thị, khu dân cư được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đã hoàn thành quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Hầu hết các dự án đều đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, một số dự án đã đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện các thủ tục trình giao đất, cấp quyền sử dụng đất. 

Ngoài ra, hiện có 5 dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương; 30 dự án đang trong quá trình thẩm định. 

Dự kiến, năm 2021, thu ngân sách Nhà nước từ tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư khoảng 5.400 tỷ đồng.

31 dự án khu đô thị tại Thái Nguyên đã hoàn thành đấu thầu chọn chủ đầu tư - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng (TP Thái Nguyên) là 1 trong 31 dự án khu đô thị, khu dân cư đã hoàn thành quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, như: Trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quỹ đất sạch để lựa chọn nhà đầu tư chưa thống nhất, chưa được áp dụng nhiều do các địa phương chưa có kinh nghiệm thực tiễn hoặc không có khả năng bố trí vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng;

Đồng thời việc đối trừ các chi phí thực hiện xây dựng hạ tầng cấp điện, nước, viễn thông chưa thống nhất; việc thống kê kiểm đếm tài sản trên đất chưa sát thực tế, chưa tính đủ phương án tái định cư trong chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến giá trị đưa vào hồ sơ mời thầu có sự chênh lệch với thực tế triển khai, ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn năng lực của nhà đầu tư…

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh này yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, quy trình thực hiện việc đấu thầu, đấu giá đối với các dự án để trình các sở, ngành, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới. Sở Xây dựng có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trước ngày 15/6. 

chọn
Apec Investment dự kiến khởi công hai dự án tại Bắc Giang, Lạng Sơn vào quý IV, huy động hơn nghìn tỷ rót vào BĐS
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Apec Investment đã cập nhật tình hình một số dự án BĐS như Apec Royal Park Huế, Aqua Park Bắc Giang và Golden Palace Lạng Sơn, đồng thời cho biết kế hoạch rót vốn cho các dự án khác tại Bắc Giang, Hòa Bình…