Thanh Ba, Phú Thọ sắp đấu giá 72 ô đất ở, khởi điểm từ 540 triệu đồng/ô

20 ô đất ở thuộc địa bàn thị trấn Thanh Ba và 52 lô đất tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba sẽ được đấu giá vào ngày 22/7.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Thanh Ba. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ, địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210 3844 209.

20 ô đất tại thị trấn Thanh Ba

Các ô đất có diện tích từ 165,9 m2 đến 501 m2/ô, giá khởi điểm mỗi ô từ 995,4 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/ô. Tiền đặt trước từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 

 Danh sách 20 lô đất tại thị trấn Thanh Ba.

 

Hiện trạng đất đã được UBND huyện Thanh Ba thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

52 lô đất tại xã Quảng Yên

Các ô đất có diện tích từ 108 m2 đến 177,7 m2/ô, giá khởi điểm mỗi ô từ 540 triệu đồng đến 1,35 tỷ đồng/ô. Tiền đặt trước 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 52 lô đất tại xã Quảng Yên sắp được đấu giá.

Hiện trạng đất đã được UBND huyện Thanh Ba thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

Xem tài sản trong hai ngày 14 và 15/7. Khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Thanh Ba để được hướng dẫn xem các tài sản trên.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 19/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Thanh Ba.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Ba từ nay đến ngày 19/7.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong ba ngày từ ngày 19 đến 21/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h30 ngày 22/7 tại Hội trường UBND xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.

chọn
Chuyên gia dự báo 'ngày về' của các phân khúc bất động sản
Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, hiện các loại hình bất động sản hầu như vẫn duy trì đặc điểm như trước đây​. Do đó, mốc tăng trưởng của các phân khúc sẽ lặp lại có tính quy luật như chu kì trước.