Thanh Hóa đấu giá 39 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, khởi điểm từ 4,5 triệu đồng/m2

39 lô đất ở với tổng diện tích 4.841,67 m2 tại phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 21/4 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND thị xã Nghi Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa, có địa chỉ tại số 51, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0903403799.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 39 lô đất ở thuộc MBQH số 1105/QĐ-UBND  ngày 8/2/2020 tại khu dân cư TDP Đại Thắng, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, có tổng diện tích là 4.841,67 m2.

Mỗi lô đất có diện tích từ 111,98 m2 đến 163,38 m2/lô. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 4,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/m2, từ 540 triệu đồng đến 900 triệu  đồng/lô. Tiền đặt trước từ 108 triệu đồng đến 180 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

 Các lô đất sắp được đấu giá.

Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ từ nay đến ngày 18/4 tại UBND phường Hải Lĩnh và tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Thanh Hóa.

Tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính ngày 18/4 tại UBND phường Hải Lĩnh; từ nay đến ngày 18/4 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 18/4 đến ngày 20/4. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản số 3522201013753 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa, mở tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tiếp nhận phiếu trả giá vào ngày 19/4 và 20/4 tại UBND phường Hải Lĩnh.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h ngày 21/4 tại UBND phường Hải Lĩnh.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.