Thanh Hóa duyệt đường nối KCN Bỉm Sơn tới ven biển

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Khu công nghiệp (KCN) Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa có chiều dài thực tế gần 16,5 km với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, dự án này do Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng là Liên danh CTCP tư vấn và xây dựng Thanh Hoa - Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh - Tổng CTCP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa.

Mục tiêu đầu tư xây dựng là đầu tư tuyến đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển và đoạn từ đường bộ ven biển đến cảng Lạch Sung để hoàn thiện tuyến đường từ Quốc lộ 1, qua KCN Bỉm Sơn đến Quốc lộ 10, đường bộ ven biển và cảng Lạch Sung, đáp ứng mục tiêu kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn, hoàn thiện hạ tầng mạng lưới giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường có tổng chiều dài 18,8 km (trong đó đoạn Km15+139,47 - Km17+505,02 dài 2.365 m trùng với dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa nên không đầu tư trong dự án này). Chiều dài thực tế của dự án là 16.442 m.

Cụ thể, đoạn Km0 - Km1+00 dài 1 km, đi trùng với quy hoạch của thị xã Bỉm Sơn. Đoạn Km1+00 - Km15+139,47 (dài 14.139 m) và đoạn Km17+505,02 - Km18+807,16 (dài 1.302 m) được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Điểm đầu Km0 giao với đường KCN Bỉm Sơn, thuộc địa phận phường Đông Sơn; điểm cuối Km18+807,16 giao với đê sông Lạch Sung thuộc địa phận xã Nga Thủy.

Trong khuôn khổ dự án sẽ xây dựng mới 4 cầu, trong đó hai cầu lớn là cầu Tam Điệp bắc qua sông Tam Điệp dài 213,27 m và cầu Tuần Giang qua sông Hoạt dài 212,35 m; một cầu trung là cầu Yên Hải dài 44,15 m và cầu nhỏ qua kênh nội đồng xã Nga Thanh dài 29,1 m. Các cầu qua sông và kênh không thông thuyền, không có cây trôi.

Tổng mức đầu tư dự án 900 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 533,5 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 230 tỷ đồng, còn lại là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, dự phòng và các chi phí khác.

Nguồn vốn đầu tư được lấy từ vốn ngân sách tỉnh đầu tư phần xây lắp, chi khác và chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Hà Trung; riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn do ngân sách địa phương đảm nhận.

Thời gian thực hiện dự án không quá 4 năm trong giai đoạn 2021 - 2024.

chọn