Thanh Hóa phê duyệt gần 900 dự án đấu giá đất, dự thu 15.000 tỷ đồng trong năm 2021

Năm 2021, Thanh Hóa dự kiến đấu giá 864 dự án với tổng diện tích đất là 748,23 ha, số tiền sử dụng đất dự kiến thu về 14.726,6 tỷ đồng.
Thanh Hóa phê duyệt gần 900 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự thu gần 15.000 đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc TP Thanh Hóa. (Ảnh: Dân trí).

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định số 1478 về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn.

Danh mục dự án đấu giá quyền sử đụng đất năm 2021 có 864 dự án với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.676,2 ha, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23 ha.

Theo đó, tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 14.726,6 tỷ đồng, trong đó, tổng số tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là 8.920,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Huyện Hoằng Hóa là địa bàn có tổng diện đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất nhiều nhất với 106 ha của 77 dự án, trong đó có 64 dự án chuyển tiếp và 13 dự án mới. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được hơn 1.510 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng kỹ thuật hơn 352 tỷ đồng.

TP Thanh Hóa có 50 dự án được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 18 dự án chuyển tiếp và 32 dự án mới. Tổng diện tích đất đấu giá là 54,3 ha, dự kiến sẽ thu về hơn 2.553 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, con số này sẽ còn hơn 963 tỷ đồng.

Tại TP Sầm Sơn, có 47 dự án với 35,59 ha đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng. Số tiền thu về hơn sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng (hơn 799,6 tỷ đồng) và làm hạ tầng kỹ thuật (hơn 10,5 tỷ đồng) hơn 583 tỷ đồng.

Huyện Hậu Lộc có 11 dự án với tổng diện tích 7,07 ha, số tiền dự kiến thu về là 130,4 tỷ đồng. Thị xã Bỉm Sơm có 13 dự án đấu giá rộng 8,66 ha, số tiền dự kiến thu được 180,6 tỷ đồng. Huyện Đông Sơn dự kiến đấu giá 57 dự án diện tích 78,29 ha, thu về 1.134 tỷ đồng. Huyện Thiệu Hóa có 53 dự án đấu giá đất năm 2021, tổng diện tích 33,76 ha và dự kiến thu về 1.031 tỷ đồng,...

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Việc lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trên cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

chọn