Thành viên nhóm IDICO báo lãi vượt gần 5% mục tiêu năm, doanh thu BĐS tăng mạnh

IDICO - UDICO, thành viên kinh doanh điện thuộc nhóm IDICO vừa công bố BCTC với lãi trước thuế năm 2022 vượt 4,6% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, doanh thu mảng BĐS ghi nhận mức tăng bằng lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO - UDICO, mã chứng khoán: UIC), doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Giá vốn và chi phí quản lý giảm, do đó, công ty báo lãi sau thuế 9,3 tỷ đồng, tăng 4% so với quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, IDICO - UDICO đạt doanh thu thuần 2.547 tỷ đồng, tăng 3%. Trong đó, doanh thu kinh doanh điện năng là 2.530 tỷ đồng, tăng 3%. Mảng ghi nhận mức tăng cao nhất là kinh doanh bất động sản, từ 458 triệu đồng trong năm 2021 lên mức hơn 3,3 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính giảm mạnh và chi phí tài chính, chi phí quản lý tăng, do đó, lãi trước thuế giảm 5% còn 65,3 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm 6% còn 51,8 tỷ đồng. 

Năm nay, IDICO - UDICO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 62,4 tỷ đồng, như vậy, công ty đã vượt 4,6% chỉ tiêu đề ra. 

 KQKD năm 2022 của IDICO - UDICO. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

 

Tổng tài sản tính tới ngày 31/12/2022 của công ty là gần 484,5 tỷ đồng, tăng gần 8,3% so với đầu năm và tăng 6% so với thời điểm cuối quý III/2022.

Giá trị hàng tồn kho đạt hơn 110,5 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm và tăng 4% so với tại cuối quý III, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Công ty không cho biết chi tiết về các khoản này.  

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 55% còn gần 20,9 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận chi phí đầu tư cải tạo, nâng công suất TBA 110/22kV Tuy Hạ. 

Về phần nợ tài chính, tổng dư nợ của công ty tại thời điểm cuối năm 2022 là 30,2 tỷ đồng, tăng 120% so với đầu năm. Chủ nợ các khoản vay của IDICO - UDICO đều là BIDV - chi nhánh Đông Đồng Nai. Trong đó, ba khoản vay dài hạn có thời hạn 48 tháng, 60 tháng và 36 tháng đều nhằm mục đích đầu tư thiết bị cho trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ. 

 

chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí