Tags

thẻ căn cước công dân

Tìm theo ngày
Thẻ căn cước công dân là gì?

Thẻ căn cước công dân là gì?

Thẻ căn cước công dân là gì?

Thẻ căn cước công dân là một hình thức mới của chứng minh nhân dân, bắt đầu có hiệu lực từ 2016. Thẻ được cấp phát cho người tử 14 tuổi trở lên.

Thủ tục về cấp mới, đổi thẻ căn cước công dân được qui định trong pháp luật rõ. Theo đó, công dân có thể sử dụng thẻ căn cước này trong nội địa để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp, nếu có kí kết giữa Việt Nam và nước ngoài về các điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế thì thẻ căn cước công dân có thể được dùng thay cho hộ chiếu.

Tuy nhiên, thẻ căn cước công dân lại không có giá trị thay thế cho giấy khai sinh.