Thêm một cổ phiếu nhóm FLC vào diện đình chỉ giao dịch

Ngày 16/2, HOSE đã có văn bản gửi CTCP Đầu tư Khai khoán và Quản lý tài sản FLC về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu GAB.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi CTCP Đầu tư Khai khoán và Quản lý tài sản FLC (FLC GAB, mã chứng khoán: GAB) về việc cổ phiếu GAB rơi vào diện đình chỉ giao dịch. 

Cụ thể, ngày 30/9/2022, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu GAB từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Công ty đồng thời được theo dõi ở diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng theo quyết định ngày 28/12/2022 của HOSE. 

Ngày 4/10/2022, công ty đã có công văn giải trình và biện pháp khắc phục, song, hết ngày 15/2/2023, quá 6 tháng so với quy định, công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến HOSE về tài liệu trên. 

Do đó, cổ phiếu GAB đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch, do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Căn cứ quá trình khắc phục của công ty, việc xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch sẽ được thực hiện sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của công ty.

Khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: "Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết.

Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi được thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch, hoặc kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất.". 

Tag:
chọn
Thủ tướng đốc thúc triển khai gói 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nợ trái phiếu, lãi suất...
Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 178 ngày 27/3 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.