Thi tốt nghiệp THPT 2023: Nhiều điểm mới trong Quy chế thi để hạn chế gian lận

Chiều ngày 28/3, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ áp dụng theo quy chế này.

 

Những điểm mới về Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023

Bộ GD-ĐT sửa đổi nhiều quy định trong khâu tổ chức, coi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, Quy chế mới sửa đổi, bổ sung một số quy định về làm đề thi nhằm tránh kẽ hở như vụ việc lọt đề môn Sinh học như năm vừa qua.

Sửa quy định về các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi

Cụ thể tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi quy định về các vật dụng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được phép mang vào phòng thi bao gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Như vậy, so với Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, Quy chế mới đã loại bỏ quy định thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được phép về việc được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.

Sửa đổi quy định về hình thức và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 13 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì thí sinh là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Chính vì thế, hồ sơ đăng ký dự thi với đối tượng này cũng thay đổi, bao gồm:

- 2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau; 

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp; 

- Các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 

- File ảnh (hoặc 2 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Như vậy Quy chế mới tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT, thành phần hồ sơ của đối tượng là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đã bỏ quy định về bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

Liên quan đến điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT 2023 cho một số đối tượng thuộc diện 2 và diện 3, Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 39 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

- Đối với người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thuộc diện 2 được cộng 0,25 điểm. Cụ thể:

+ Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ ba năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước).

+ Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học cấp THPT.

- Đối với người dân tộc thiểu số thuộc diện 3 được cộng 0,5 điểm, cụ thể:

+ Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học tập cấp THPT từ ba năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 1998 (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước).

+ Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh: Lạc Yên

Tổ nhập điểm thi tự luận phải có ít nhất ba người tham gia

Một trong những điểm mới khác của Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa ban hành so với các Thông tư trước là bổ sung quy định trong nhập điểm bài thi tự luận, tổ nhập điểm phải có ít nhất ba người tham gia, gồm: một người đọc, một người nhập vào phần mềm và một người giám sát, kiểm tra. 

Tổ nhập điểm thực hiện nhập điểm bài thi tự luận theo hai vòng độc lập, mỗi vòng do một nhóm khác nhau thực hiện trên phần mềm hỗ trợ chấm thi.

Không còn sự giám sát của thanh trong quá trình chấm phúc khảo bài thi tự luận

Quy định về việc chấm phúc khảo bài thi tự luận trong thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Mỗi bài thi tự luận do hai Cán bộ chấm thi (CBChT) chấm phúc khảo theo quy định tại Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi tự luận trở lên.

Như vậy, so với Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, không còn quy định về sự giám sát của thanh tra trong quá trình tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo.

Bổ sung thành phần Hội đồng ra đề thi, Ban coi thi và Ban in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về thành phần Hội đồng ra đề thi như sau:

- Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học - kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

- Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

Về Ban coi thi, Thông tư sửa đổi quy định, Trưởng Điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông; có một Phó trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc tổ trưởng chuyên môn của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác.

Điều này thay cho quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT năm 2021: Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác.

Về thành phần Ban In sao đề thi, Thông tư sửa đổi đã bổ sung yêu cầu trong nhóm thư ký và ủy viên Ban In sao đề thi phải có một ủy viên làm nhiệm vụ giám sát.

 

chọn
Toàn cảnh vị trí sẽ xây hầm chui tại nút giao trục Tây Thăng Long - Vành đai 3
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3 có tổng mức đầu tư (dự kiến) 1.156 tỷ đồng.