Thoái vốn ở IDICO: Bộ Xây dựng thực hiện chưa đúng chỉ đạo

Bộ Tài chính cho biết việc Bộ Xây dựng không thực chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại IDICO sang SCIC, đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ "giao Bộ Xây dựng thực hiện thoái vốn Nhà nước còn lại tại IDICO" là chưa đúng với ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.
 
thoai von o idico bo xay dung thuc hien chua dung chi dao
(Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc thoái vốn tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty IDICO - CTCP), Bộ Tài chính với có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, chủ trương thoái vôn tại IDICO đến ngày 31/12/2018 đã được Lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo.

Cụ thể, IDICO nằm trong đanh mục thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 và thuộc lộ trình nhóm 2 (Thực hiện thoái vốn nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%).

Ngoài ra, theo Quyết định số 776/QDD-TTg thì cổ phần nhà nước tại IDICO là 108.000.000 cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ đến thời điểm ngày 31/12/2018, bán hết phần vốn nhà nước còn nắm giữ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần.

Về cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước tại IDICO, căn cứ nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 147/TB- VPCP ngày 17/3/2017;

Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02/6/2017 nêu trên thì IDICO thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo Bộ Tài chính, từ ngày 01/3/2018, IDICO đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tỷ lệ Nhà nước sở hữu 36% vốn điều lệ và đã thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UpCOM theo quy định.

"Đến thời điểm này, Bộ Xây dựng vẫn là cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước tại IDICO, đang thực hiện quyết toán vốn nhà nước để bàn giao sang công ty cổ phần.

Việc Bộ Xây dựng đề xuất thoái toàn bộ tỷ lệ vốn Nhà nước hiện đang sở hữu 36% vốn điều lệ tại IDICO về mức 0% trong năm 2018 là phù hợp với chủ trương tại các văn bản chỉ đạo nêu trên của Lãnh đạo Chính phủ.

Tuy nhiên, việc Bộ Xây dựng không thực chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại IDICO sang SCIC.

Đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ "giao Bộ Xây dựng thực hiện thoái vốn Nhà nước còn lại tại IDICO" là chưa đúng với ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ", Bộ Tài chính cho biết.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể, làm rõ về đề xuất thực hiện thoái vốn Nhà nước còn lại tại IDICO mà không thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo quy định.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý, cho phép Bộ Xây dựng được thực hiện thoái toàn bộ tỷ lệ vốn Nhà nước hiện đang sở hữu 36% vốn điều lệ tại IDICO, đề nghị Bộ Xây dựng thực hiện quyết toán vốn nhà nước để bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định trước khi thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO - CTCP.

thoai von o idico bo xay dung thuc hien chua dung chi dao Đầu tư Trung Quốc vào Mỹ giảm mạnh 92%

Đầu tư Trung Quốc vào nền kinh tế số một thế giới trong 5 tháng đầu năm 2018 giảm mạnh giữa lúc hai nước căng ...

chọn
Hà Nam sắp có 400 lô liền kề, biệt thự bên Quốc lộ 1A từ dự án của Xây dựng Trung Đông
Dự kiến từ nay đến quý II/2025, Xây dựng Trung Đông sẽ triển khai xây dựng Khu nhà ở đô thị thuộc địa bàn phường Hoàng Đông và Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên. Dự án này có quy mô hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng.