Thủ tướng cam kết luôn lắng nghe ý kiến doanh nghiệp

"Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong cả nước thực hiện ‘3 đồng hành, 5 hỗ trợ’ đối với doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.

Trò chuyện với giới doanh nhân tối 11/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chủ trương hiện nay của Chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng chính là nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế, hình thành được các sản phẩm, các thương hiệu Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới, thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu.”

“Để cụ thể hóa chủ trương này của Chính phủ, tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong cả nước thực hiện ‘3 đồng hành, 5 hỗ trợ’ đối với doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.

3 đồng hành chính là: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành trong hoàn thiện thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực; đồng hành và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp.

5 hỗ trợ là: Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

thu tuong cam ket luon lang nghe y kien doanh nghiep
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: Thanh Niên.

Nhấn mạnh doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo ra việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia, Thủ tướng kêu gọi mỗi doanh nghiệp, doanh nhân hãy phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trí tuệ, tập hợp sức mạnh thời đại của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho chính mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự thịnh vượng của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp lớn cho xã hội.

“Chúng ta phải phấn đấu để đến năm 2020 cả nước có trên một triệu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ không chỉ tăng lên về số lượng, mà chất lượng hoạt động của doanh nghiệp cũng phải được cải thiện mạnh mẽ”, Thủ tướng nói.

Thực hiện được mục tiêu đến năm 2020 cả nước có trên một triệu doanh nghiệp Thủ tướng khẳng định sẽ làm hết sức mình để các doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh trên sân nhà, vươn ra thế giới và thành công.

Thủ tướng cũng cam kết sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp. Đồng thời, mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp cũng có những khát khao, nỗ lực làm giàu văn minh, phát huy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng Việt Nam ta giàu có, thịnh vượng.

chọn