Thủ tướng chấp thuận làm KCN Gilimex hơn 2.600 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex có tổng vốn đầu tư 2.614 tỷ đồng, quy mô 460,85 ha.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án có quy mô 460,85 ha, được thực hiện tại phường Phú Bài và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà đầu tư dự án là CTCP KCN Gilimex.

Tổng vốn đầu tư của dự án 2.614 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 392,17 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký đầu tư.

CTCP KCN Gilimex có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 45 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người đại diện pháp luật công ty này là ông Nguyễn Việt Cường. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

CTCP KCN Gilimex có công ty mẹ là CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã: GIL). Số vốn góp của GIL tại đây là 255 tỷ đồng, tương đương 25,5 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của CTCP KCN Gilimex.

Năm 2020, GIL ghi nhận doanh thu đạt 3.456,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,2% và gần 92% so với năm 2019.

chọn