Thừa Thiên Huế nghiên cứu sửa bảng giá đất sát với giao dịch thực tế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát, khảo sát giá đất, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá và quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 5021 về việc đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849 ngày 28/4/2022 và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì việc rà soát các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có giá quy định tại bảng giá đất để kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư dự án. Sở này cũng cần thường xuyên khảo sát giá đất để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để tham mưu quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao Sở Tài chính chủ trì việc rà soát, khảo sát giá đất; Cục Thuế cung cấp cơ sở dữ liệu người nộp thuế đã kê khai trong trường hợp có phát sinh biến động giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá đất mới và hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường. 

UBND các huyện, thị xã và TP Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện các nội dung trên.

Trường hợp vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có quy định giá tại bảng giá đất thì UBND các địa phương yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn công khai giá bán theo quy định, đồng thời thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng bất động sản theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) để thực hiện đúng khi kê khai.

Các cơ sở hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền hướng dẫn người dân kê khai đúng giá thực tế chuyển nhượng; tuyệt đối không được hướng dẫn, tiếp tay cho các hành vi không trung thực làm thất thu ngân sách Nhà nước đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

chọn