Thủ tướng yêu cầu Nam Định dồn lực cho các tuyến đường chiến lược

Những dự án chiến lược Nam Định cần đẩy nhanh tiến độ hiện nay là các tuyến đường kết nối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và tuyến cao tốc Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình và tuyến đường bộ ven biển.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ dẫn báo cáo của Tỉnh ủy Nam Định cho biết, trong năm 2022, tỉnh đã thu hút đầu tư 59 dự án, trong đó có 11 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký gần 31.800 tỷ đồng và 57,8 triệu USD.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 48.720 tỷ đồng, tăng 16,5%; hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung nguồn lực đầu tư. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định tiếp tục ổn định và phát triển, với 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 9,07% cao nhất từ trước đến nay (năm 2020 tăng 6,97%, năm 2021 tăng 7,7%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.750 tỷ đồng bằng 117,4% dự toán. 

Nam Định đã đề nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét một số đề xuất, kiến nghị về công tác quy hoạch; đầu tư các tuyến giao thông kết nối như đường bộ cao tốc, đường sắt; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hỗ trợ Nam Định trong xúc tiến, thu hút đầu tư... 

Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Nam Định đang phát triển chậm lại so với nhiều địa phương khác, phần lớn là do tỉnh thiếu các tuyến cao tốc kết nối. Các đại biểu cho rằng Nam Định phát triển chưa xứng với tiềm năng do hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, chưa được đầu tư đúng mức. Vì vậy Nam Định cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao... 

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, tỉnh đã chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông nội tỉnh, song chưa quan tâm nhiều tới kết nối ngoại tỉnh. 

Theo Thủ tướng, Nam Định cần sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm, có tính chiến lược lâu dài. Theo đó, tập trung xây dựng, sớm hoàn thành lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức quản lý, thực hiện tốt các loại quy hoạch trên địa bàn bảo đảm tích hợp, đồng bộ, thống nhất với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Đồng thời, Nam Định cần tập trung đầu tư các tuyến đường cao tốc đối ngoại chiến lược, mà cụ thể là kết nối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và tuyến cao tốc Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh..., cùng với đó, xây dựng các nút giao phù hợp để phát huy hiệu quả của các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, Nam Định phải đa dạng hóa nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công kích hoạt và dẫn dắt đầu tư tư; sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm, có tính chiến lược lâu dài, làm động lực quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí