Tiếp tục rào chắn, phân luồng đường Phạm Văn Đồng 6 tháng để thi công cầu cạn

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông đường Phạm Văn Đồng phục vụ thi công cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc dự án đường Vành đai 3 trên cao.
Tiếp tục rào chắn, phân luồng đường Phạm Văn Đồng 6 tháng để thi công cầu cạn - Ảnh 1.

Đường Phạm Văn Đồng đang rào chắn phục vụ thi công. (Ảnh: Di Linh).

Theo đó, đường Phạm Văn Đồng sẽ rào chắn nhiều đoạn nhằm phục vụ thi công.

Cụ thể, đoạn 1 từ đầu mố A1 đến trụ P15 (lí trình Km0+430 -Km0+930), chiều dài rào chắn 500.8m, bề rộng rào chắn từ 30.0m - 32.5m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 9.5m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P15-P16 rộng 33.5m.

Đoạn 2, từ trụ P16 đến trụ P24 (lí trình Km0+965 - Km 1+370), chiều dài rào chắn 407m, bề rộng rào chắn 24.0m - 28.5m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 10.0m - 15.0m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P24-P25 rộng 20m.

Đoạn 3, từ trụ P25 đến trụ P37 (lí trình Km1+410 - Km1+910), chiều dài rào chắn 498.1m, bề rộng rào chắn 24m - 40m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 9.5m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P37-P38 rộng 19.0m.

Đoạn 4, từ trụ P38 đến trụ P45 (lí trình Km1+910 - Km2+220), chiều dài rào chắn 303m, bề rộng rào chắn 40m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 9.5m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P45-P46 rộng 20.0m.

Đoạn 5, từ trụ P46 đến trụ P56 (lí trình Km2+220 - Km2+650), chiều dài rào chắn 399m, bề rộng rào chắn từ 28.6m - 40.0m.

Bề rộng lưu thông mồi bên còn lại cho các phương tiện là 9.5m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Mở điểm quay đầu P56-P57 rộng 20m.

Đoạn 6, từ trụ P57 đến trụ P60 (lí trình Km2+650 - Km2+812.5), chiều dài rào chắn 144.7m, bề rộng rào chắn từ 29.3m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 11m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Đóng điếm quay đầu P60-P61.

Đoạn 7, từ trụ P61 đến trụ P68 (lí trình Km2+812.5-Km3+174.7), chiều dài rào chăn 362.2m, bề rộng rào chắn từ 28m - 32.2m.

Bề rộng lưu thông mồi bên còn lại cho các phương tiện là 10.9m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Đóng điểm quay đầu P62-P63. Điểm quay đầu P68-P69 rộng 20m.

Đoạn 8, từ trụ P69 đến trụ P74 (lí trình Km3+194.7 - Km3+424.2), chiều dài rào chăn 209.5m, bề rộng rào chắn 28m.

Bề rộng lưu thông mồi bên còn lại cho các phương tiện là 9.5m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P74-P75 rộng 20m.

Đoạn 9, từ trụ P75 đến trụ P84 (lí trình Km3+444.2 - Km3+824.7), chiều dài rào chắn 380.5m, bề rộng rào chắn từ 24m - 28m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 9.0m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P84-P85 rộng 20m.

Đoạn 10, từ trụ P85 đến trụ P90 (lí trình Km3+844.7 - Km4+064.7), chiều dài rào chắn 220.0m, bề rộng rào chắn 24m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 9.0m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P90-P91 rộng 20m.

Tiếp tục rào chắn, phân luồng đường Phạm Văn Đồng 6 tháng để thi công cầu cạn - Ảnh 2.

Phương tiện di chuyển qua đường Phạm Văn Đồng qua các khu vực rào chắn. (Ảnh: Di Linh).

Đoạn 11, từ trụ P91 đến trụ P98 (lí trình Km4+084.7 - Km4+382.7), chiều dài rào chắn 298.0m, bề rộng rào chắn 24m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 9.0m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Điểm quay đầu P98-P99 rộng 20m.

Đoạn 12, từ trụ P99 đến trụ P112 (lí trình Km4+402.7 - Km 4+916.7), chiều dài rào chắn 514.0m, bề rộng rào chắn từ 24m - 40m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện bên phải tuyến (đi về cầu Thăng Long) là 6.0m, đổi với bên trái tuyến (đi về cầu Mai Dịch) là 9.0m. Điểm quay đầu P112-PI13 rộng 20m.

Đoạn từ trụ P102 đến P105 phải tuyến (nút Nguyễn Hoàng Tôn, lí trình Km4+540 - Km 4+640), trong thời gian thi công xà mũ đa thân, thi công kết cấu phần trên, rào chắn được mở rộng hết bề rộng đường xe đang lưu thông là 6.0m, chiều dài rào chắn mở rộng là 100m.

Các phương tiện giao thông được chuyển hướng sang đường gom có bề rộng là 7.5m và nhập làn lại phần đường lưu thông ban đầu có bề rộng là 6.0m.

Phần đường tạm cho nhập làn nằm trên dải phân cách giữa có chiều dài 25-30m, kết cấu bê tông dày 20cm, mác 30Mpa (theo bản vẽ phân luồng giao thông được chấp thuận).

Đoạn 13, từ trụ P113 đến đến đầu cầu Thăng Long (lí trình Km4+916.70-Km5+497.72), chiều dài rào chắn 561.2m, bề rộng rào chắn từ 19.2m - 28m.

Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện bên phải tuyến (đi về cầu Thăng Long) là 6.0-7.5m, đối với bên trái tuyến (đi về cầu Mai Dịch) là 13.3-15.5m.

Về công tác rào chắn tạm thời, tổ chức giao thông để tổ chức thi công các hạng mục kết cấu phần trên, Sở GTVT cho biết sẽ phân luồng tại chỗ, hướng dẫn giao thông khi thi công căng kéo cáp dự ứng lực.

Cụ thể, rào chắn một phần lòng đường tại vị trí thi công trên đường Phạm Văn Đồng có chiều dài 45m - 70m, có bề rộng 2m - 8m.

Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đồng còn lại tối thiểu B= 6,0m. Phương thức rào chắn: rào chắn di động.

Thời gian thi công: 23h00 - 5h00. Hết thời gian thi công, thu dọn hàng rào tạm, biển báo trả lại hiện trạng giao thông.

Tiếp tục rào chắn, phân luồng đường Phạm Văn Đồng 6 tháng để thi công cầu cạn - Ảnh 3.

Việc phân luồng đường Phạm Văn Đồng kéo dài 6 tháng. (Ảnh: Di Linh).

Công tác phân luồng tại chỗ, hướng dẫn giao thông khi thi công các hạng mục kết cấu phần trên (gồm dầm ngang, bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt,...), cụ thể:

Rào chắn một phần lòng đường tại vị trí thi công trên đường Phạm Văn Đồng có chiều dài 100m, có bề rộng 2m - 5m.

Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đồng còn lại tối thiểu B= 6,0m.

Thời gian thi công: 23h00 - 5h00. Hết thời gian thi công, thu dọn hàng rào tạm, biển báo trả lại hiện trạng giao thông. Phương thức rào chắn: rào chắn di động.

Công tác phân luồng tại chỗ, hướng dẫn giao thông khi thi công các hạng mục kết cấu phần trên (gồm lan can, gờ chắn, chân cột điện,...), cụ thể:

Rào chắn một phần lòng đường tại vị trí thi công trên đưòng Phạm Văn Đồng có chiều dài chiều dài 100m, có bề rộng 2m - 5m.

Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đồng còn lại tối thiểu B= 6,m.

Thời gian thi công: 23h00 - 5h00. Hết thời gian thi công, thu dọn hàng rào tạm, biển báo trả lại hiện trạng giao thông.

Tại các vị trí có phần lan can, gờ chắn chân cột điện nằm ngay bên trên mép hàng rào công trường, trong thời gian từ 5h00 - 23h00 rào chắn một phần lòng đường Phạm Văn Đồng có chiều dài 52m - 100m, có bề rộng 2m - 3m để không cho các phương tiện lưu thông ngay bên dưới đà giáo thi công.

Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đồng còn lại tối thiểu B= 8,0m. Phương thức rào chắn: rào chắn di động.

Thời gian thực hiện: từ ngày 2/1/2020 đến 30/6/2020.

chọn