Chính phủ hỗ trợ Thừa Thiên - Huế xây dựng cơ chế đặc thù lên thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng cơ chế đặc thù trong xây dựng và phát triển tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chính phủ hỗ trợ Thừa Thiên - Huế xây dựng cơ chế đặc thù lên thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Về Đề án thành lập TP Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, trên cơ sở Bộ tiêu chí của thành phố chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án trình Chính phủ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đoàn công tác Văn phòng Chính phủ vừa có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và việc triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến ngày 12/6/2020, tỉnh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 149 nhiệm vụ; trong đó, 99 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn, một nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, 47 nhiệm vụ trong hạn đang thực hiện trong hạn và có 2 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung và tích cực phối hợp các bộ, ngành để tham mưu trình các Đề án đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết số 83 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Việc triển khai xây dựng các Đề án đảm bảo bảo đúng trình tự, thủ tục theo qui định. Tỉnh cũng đề xuất 11 kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 83 và một số vướng mắc phát sinh trong chỉ đạo điều hành trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp, sẽ có trách nhiệm tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và đôn đốc các bộ, ngành liên quan tháo gỡ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục các hoạt động kinh tế, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Khẩn trương thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, trong đó có việc triển khai lập Qui hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập qui hoạch và có liên kết chặt chẽ với triển khai Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế.

Đồng thời, VPCP sẽ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng cơ chế đặc thù trong xây dựng và phát triển tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.