Tín Nghĩa (TID) lãi ròng 38 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021

Kết thúc quý I/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa báo lãi ròng gần 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ gần 53 tỷ đồng.

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã: TID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần ghi nhận 1.765 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của Tín Nghĩa, hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm chiếm 85% tổng doanh thu (1.500 tỷ đồng). Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp mang về cho Tín Nghĩa 127 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu kinh doanh BĐS (85 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ (54 tỷ đồng).

Trong quý, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp là 1.607 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của Tín Nghĩa ghi nhận 158 tỷ đồng, tăng 53%. 

Về hoạt động tài chính, Tín Nghĩa thu về 7 tỷ đồng doanh thu, giảm 68% so với quý I/2020. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 30 tỷ đồng, 42 tỷ đồng và 79 tỷ đồng.

Kết quả, Tín Nghĩa báo lãi sau thuế 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lỗ 61 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ của Tín Nghĩa trong quý I ghi nhận gần 38 tỷ đồng. 

Theo giải trình của doanh nghiệp, lãi sau thuế quý I tăng so với cùng kỳ năm trước là do tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản và xăng dầu.

Hết quý I, tổng tài sản của Tín Nghĩa là 14.004 tỷ đồng, tăng 679 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do phát sinh chi phí xây dựng dở dang dài hạn tại dự án ven sông.

Danh mục tài sản dở dang dài hạn tại thời điểm ngày 31/3 của Tín Nghĩa có giá trị 4.721 tỷ đồng, tập trung tại dự án khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân (1.816 tỷ đồng); dự án Cù Lao Tân Vạn (1.608 tỷ đồng); dự án ven sông (729 tỷ đồng) và dự án Núi Dòng Dài (552 tỷ đồng)...

Nợ phải trả của Tín Nghĩa tính đến cuối kỳ là 10.565 tỷ đồng, tăng 414 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là doanh thu nhận trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp (4.179 tỷ đồng) và các khoản vay, nợ thuê tài chính (3.108 tỷ đồng).

Báo cáo thường niên năm 2020 của Tín Nghĩa cho biết, trong những năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất bình quân hàng năm không dưới 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty lên kế hoạch kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm đạt 180 - 200 triệu USD.

Về hoạt động khu công nghiệp, doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn tất công tác đền bù và lấp đầy diện tích cho thuê tại khu công nghiệp Ông Kèo. Đồng thời, tham gia đầu tư mới vào các khu công nghiệp theo quy hoạch bổ sung của Chính phủ.

Ngoài ra, công ty sẽ tìm kiếm quỹ đất mới để khai thác các dự án bất động sản; xem xét đầu tư dàn trải các dự án ngoài lĩnh vực, ngành nghề chính.

chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.