Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Kinh Thầy nối TP Chí Linh với TX Kinh Môn, Hải Dương

Một cầu vượt sông Kinh Thầy dự kiến được xây dựng nối TP Chí Linh với TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Kinh Thầy.

 Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cầu vượt sông Kinh Thầy dự kiến được xây dựng nối TP Chí Linh với TX Kinh Môn.

Theo bản đồ trên, đây là cây cầu vượt sông Kinh Thầy đoạn đò Vạn và nhà máy nhiệt điện Hải Dương. Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là cầu Vạn 1 trên tuyến đường mới kết nối từ đường tỉnh 389B ở TX Kinh Môn với QL37 đoạn qua phường Đồng Lạc, TP Chí Linh.

Theo quy hoạch, tuyến đường mới này sẽ đi qua nhà máy nhiệt điện Hải Dương thuộc địa bàn xã Quang Thành.

Đây cũng là tuyến đường giúp kết nối các Cụm công nghiệp Quang Trung và Thăng Long theo quy hoạch thuộc các xã Quang Thành và Thăng Long, thị xã Kinh Môn.

Theo bản đồ nêu trên, tuyến đường này có đoạn đi trung với đường bên hông nhà máy nhiệt điện và nối vào đường tỉnh 389B.

Vượt sông Kinh Thầy, cầu nối sang TP Chí Linh đoạn khu vực giáp ranh giữa phường Đồng Lạc và Tân Dân.

Vị trí quy hoạch xây cầu có thể cách tuyến đò Vạn khoảng 500 m.

Theo quy hoạch, tuyến đường mới sẽ đi qua khu vực giữa khu dân dư Mạc Ngạn của phường Đồng Lạc và Giang Hạ của phường Tân Dân.

Bên phía TP Chí Linh, tuyến đường mới chủ yếu đi qua đất nông nghiệp thuộc các phường Đồng Lạc và Tân Dân.

Tuyến đường này cũng đi qua khu dân cư Giang Hạ và kết nối với QL37 đoạn khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050).