Tổng cục Thuế lên tiếng về quy định thu thuế cho thuê nhà

Tổng cục Thuế xác nhận cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm sẽ không thuộc diện phải nộp thuế.

Tổng cục Thuế vừa có phản hồi về một số quy định liên quan chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính.

Theo cơ quan Thuế, cho thuê nhà là hoạt động kinh doanh theo hợp đồng ký kết, thời hạn cho thuê thường là 6 tháng đến một năm hoặc nhiều năm. 

Pháp luật thuế quy định, hoạt động này sẽ khai thuế theo từng lần phát sinh và có những đặc thù riêng, nên cần có hướng dẫn cụ thể về khai thuế, tính thuế, nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế, chống thất thu ngân sách.

Thông tư 40 chỉ quy định về mặt thủ tục hành chính thuế; các nội dung về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân vẫn đảm bảo theo đúng quy định của các Luật thuế có liên quan. Theo đó, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.

Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021. 

Như vậy, cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021.

Trong trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Theo hướng dẫn này, các trường hợp có doanh thu cho thuê nhà đủ 12 tháng trong năm dương lịch dưới 100 triệu/năm sẽ không phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu hợp đồng cho thuê có thời gian vắt năm, không trọn năm dương lịch thì doanh thu để xác định cá nhân không phải nộp thuế vẫn là số thu của một năm dương lịch.

Còn lại, doanh thu thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng cho thuê tài sản thực tế.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có kiến nghị nâng mức doanh thu tối thiểu của cá nhân cho thuê nhà lên trên 200 triệu đồng/năm mới phải chịu thuế, thay vì mức trên 100 triệu/năm như quy định tại Thông tư 40.

Theo HoREA, việc nâng mức doanh thu cho thuê nhà trên 200 triệu đồng/năm mới phải chịu thuế GTGT, thuế TNCN sẽ tạo điều kiện để khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê, hỗ trợ người có nhà cho thuê và cũng là hỗ trợ gián tiếp cho người thuê nhà vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, đơn vị cũng kiến nghị cần có quy định miễn trừ gia cảnh với phần thu nhập từ cho thuê nhà của các cá nhân, tương tự như cách miễn trừ gia cảnh đối với người đóng thuế và người phụ thuộc.

chọn