TP HCM: Quy hoạch thêm hai khu công nghiệp hơn 600 ha ở Bình Chánh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý việc bổ sung hai khu công nghiệp ở TP HCM vào quy hoạch, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch ba khu công nghiệp khác.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP HCM vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. 

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý đưa ba KCN gồm: KCN Bàu Đưng quy mô 175 ha tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; KCN Phước Hiệp quy mô 200 ha tại xã Phước Hiệp và xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và KCN Xuân Thới Thượng quy mô 300 ha tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, bổ sung KCN Phạm Văn Hai I với quy mô diện tích 379 ha và KCN Phạm Văn Hai II với quy mô diện tích 289 ha tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP HCM.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM cập nhật vị trí và quy mô diện tích KCN Phạm Văn Hai I và KCN Phạm Văn Hai II vào quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 TP HCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đưa ra khỏi quy hoạch phát triển KCN và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất này chỉ được xem xét sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án đưa ba KCN: Bàu Đưng, Phước Hiệp và Xuân Thới Thượng ra khỏi quy hoạch; đảm bảo điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất và các loại đất nông nghiệp khác nằm trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của TP HCM và huyện Bình Chánh được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

chọn