TP HCM thu hút thêm gần 980 triệu USD vốn FDI

Trong 4 tháng đầu năm 2023, TP HCM đã thu hút được khoảng 979,65 triệu USD, giảm 23,45% so với cùng kỳ.

 

Ngày 28/4, UBND TP HCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 979,65 triệu USD, giảm 23,45% so với cùng kỳ.

Theo đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 307 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 171,32 triệu USD; trong đó, hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 126 dự án, vốn đăng ký là 63,3 triệu USD, chiếm 37 % vốn đăng ký cấp mới.

Kế đến là hoạt động xây dựng với 3 dự án với số vốn đăng ký là 53,7 triệu USD, chiếm 31,4%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 81 dự án, vốn đăng ký 33,7 triệu USD, chiếm 19,7%; hoạt động thông tin và truyền thông có 52 dự án, vốn đăng ký là 7,9 triệu USD, chiếm 4,6%.

Singapore là quốc gia dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 58 dự án, vốn đăng ký đạt 108,3 triệu USD, chiếm đến 63,2% vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản với 26 dự án, vốn đăng ký 14,8 triệu USD, chiếm 8,6%; Hong Kong (Trung Quốc) với 23 dự án, vốn đăng ký đạt 11,1 triệu USD, chiếm 6,5%.

Về điều chỉnh vốn đầu tư, trong 4 tháng có 95 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh với số vốn tăng thêm 372,63 triệu USD. Đồng thời, Thành phố cũng chấp thuận cho 691 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 435,69 triệu USD.

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay Thành phố có 74 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động dự án từ nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư là hơn 60 triệu USD.

Theo UBND TP HCM, lũy kế từ ngày 01/01/1988 đến tháng 4/2023, trên địa bàn Thành phố có 11.668 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt hơn 56,68 tỷ USD (TP HCM dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với cả nước); 24.981 trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 24,23 tỷ USD.

Tính chung giá trị vốn đầu tư nước ngoài cấp mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào Thành phố đạt gần 80,91 tỷ USD.

Về hoạt động của doanh nghiệp trong nước, theo thống kê trong 4 tháng đầu năm 2023, tại thành phố có14.752 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký mới là 144.568 tỷ đồng, giảm 9,59% về số lượng và giảm 24,79% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký bổ sung là 95.716 tỷ đồng, giảm 58,71% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong tháng 4 năm 2023 là 240.284 tỷ đồng, giảm 43,33 % so với cùng kỳ.

Trong khi đó, trong 4 tháng, Thành phố có 1.207 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,13% so với cùng kỳ; có 14.908 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 23,88% so với cùng kỳ; 5.565 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 25,69% so với cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp trên hệ thống hiện tại là 530.013 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 10.152.192 tỷ đồng.

 

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường Hà Nội và TP HCM trong tháng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.