Từ 1/7, 11 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 1/7/2017, một số thay đổi về chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.
tu 17 11 thay doi danh cho can bo cong chuc vien chuc
Ảnh minh họa

Mức lương cơ sở tăng

Từ 1/7/2017, Nghị định số 47/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng. Sẽ có 9 nhóm đối tượng được xếp hưởng mức lương, phụ cấp theo Nghị định này.

Mức phụ cấp tăng

Theohướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 12/05/2017:

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở thì phụ cấp thực nhận = mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng;Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì phụ cấp thực nhận = (mức lương thực nhận + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2017 + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2017) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Tiền lương tháng đóng BHXH tăng

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng; Đối với nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: Tiền lương (bao gồm: Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 8%.

Tuy nhiên, tổng tiền lương tháng đóng BHXH tăng không vượt quá 26 triệu đồng/tháng.

Mức đóng BHYT tăng

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định: Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 4.5% = 58.500 đồng/tháng; Đối nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Tăng trợ cấp thai sản

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng ( bằng 2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con).

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng tăng từ 363.000 đồng/ngày lên 390.000 đồng/ngày.

Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng tăng từ 43.560.000 đồng lên 46.800.000 đồng.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng tăng từ 302.500 đồng/ngày lên 325.000 đồng/ngày.

Tăng trợ cấp mai táng

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tăng từ 12.100.000 đồng lên 13.000.000 đồng.

Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Đối với mỗi thân nhân: tăng từ 605.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng; Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: tăng từ 847.000 đồng/tháng lên 910.000 đồng/tháng.

Thay đổi chi phí khám chữa bệnh BHYT

Công văn 2039/BHXH-DVT của bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 29/5/2017 nêu rõ: Người có thẻ BHYT khám chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám chữa bện thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả. (trước đây là 181.500 đồng); Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.

tu 17 11 thay doi danh cho can bo cong chuc vien chuc Nguyên tắc 'nghi ngờ hợp lý' trong tố tụng hình sự

Theo quy định pháp luật, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật ...

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn hoặc xuanthuandong@gmail.com

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại: vietnammoi.vn

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

chọn
Nam Long lãi ròng 68 tỷ sau nửa năm nhờ dự án Southgate, Izumi và bán vốn tại Paragon Đại Phước
Quý II vừa qua, Nam Long đã hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn tại Paragon Đại Phước và thu về 231 tỷ đồng. Cùng với việc bán bất động sản tại các dự án Southgate và Izumi, Nam Long lãi ròng khoảng 68 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.