Tuyến metro số 1 dự kiến lùi ngày 'về đích' tới quý 4 năm 2021

Vì nhiều bất cập, hạn chế trong thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư, tiến độ thẩm định dự án điều chỉnh tuyến metro số 1 và số 2 tiếp tục không đạt dự kiến.

Thay mặt Hội đồng thẩm định TP HCM, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP vừa báo cáo UBND TP về thẩm định điều chỉnh dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Đối với tuyến metro số 1, Sở GTVT cho biết tiến độ thẩm định dự án điều chỉnh đến nay không đạt như dự kiến. Nguyên nhân được chỉ ra do Bộ Xây dựng chưa có ý kiến về thiết kế điều chỉnh. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị hồ sơ về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chưa hoàn tất.

69388449_762072474228392_7650303117522632704_n

Tuyến Metro nhìn từ trên cao. (Ảnh tư liệu).

Ban Quản lí đường sắt đô thị (BQLĐSĐT) TP HCM có báo cáo số 1268 gửi Sở GTVT về công tác giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án. Song, theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Kế hoạch Đầu tư là đơn vị thực hiện công tác giám sát điều chỉnh dự án này.

Vì thế, Sở GTVT đã có công văn số 5750 đề nghị BQLĐSĐT hoàn chỉnh báo cáo, cung cấp đầy đủ tài liệu, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư sớm có kết quả và giải trình, bổ sung từng nội dung để hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, Sở GTVT đã lấy ý kiến Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở điều chỉnh theo quy định của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng. BQLĐSĐT cũng có công văn số 1750 ngày 27/8 gửi Bộ Xây dựng để bổ sung hồ sơ. Song, Bộ Xây dựng vẫn chưa có ý kiến phản hồi.

Trước thực trạng này, dự kiến đến 10/9, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có kết quả tham mưu UBND TP trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Gần một tháng sau, Bộ Kế hoạch Đầu tư có kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Bộ Xây dựng cũng sẽ có ý kiến thống nhất về thiết kế cơ sở, điều chỉnh dự án. Để đến ngày 15/10, Hội đồng thẩm định sẽ báo cáo UBND TP kết quả thẩm định và trình dự thảo phê duyệt dự án điều chỉnh.

Thay vì khai đưa vào khai thác vận hành vào năm 2020 theo tờ trình số 481 trình Bộ Chính trị, tuyến metro số 1 dự kiến lùi tới quý 4/2021.

Còn tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Sở GTVT đã có công văn số 5966 gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đề nghị các Sở, ngành, quận là thành viên Hội đồng thẩm định TP căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xem xét, rà soát hồ sơ, có ý kiến chính thức bằng văn bản về nội dung thẩm định gửi BQLĐSĐT, để ban từng bước hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay chỉ có thành viên Sở Tài chính có văn bản đóng góp ý kiến.

Vì nhiều bất cập, hạn chế trong thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư, tuyến metro số 1 của TP HCM có nguy cơ trễ hẹn về đích năm 2020. Tuyến metro số 2 cũng xin chậm về đích đến 4 năm (dự kiến 2024).

Tuyến metro số 1 "đội vốn" từ 17.400 tỉ đồng lên hơn 47.300 tỉ đồng, tuyến số 2 tăng từ 1,374 tỉ USD lên 2,173 tỉ USD (tăng thêm 58%).

chọn