Vay mua nhà phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ?

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, trường hợp khách hàng vay vốn mua nhà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Ông Nguyễn Công Toan vay tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh 3/2 TPHCM số tiền 400 triệu đồng để mua nhà và được yêu cầu phải mua bảo hiểm 10 triệu đồng/năm, trong 7 năm, mua bảo hiểm cháy nổ, mở thẻ tín dụng, phí dịch vụ... Ông hỏi, ngân hàng yêu cầu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng không quy định khách hàng phải mua bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm khách hàng vay vốn, mở thẻ tín dụng, sử dụng dịch vụ nhắn tin ngân hàng BSMS.

Việc khách hàng vay vốn sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ này do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc mua bảo hiểm sẽ giúp khách hàng có khả năng bù đắp được một phần hoặc toàn bộ tổn thất khoản vay trong trường hợp rủi ro xảy ra (trong phạm vi bảo hiểm) và góp phần hỗ trợ tổ chức tín dụng kiểm soát chất lượng tín dụng, nợ xấu.

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung, thay thế) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Theo đó, trường hợp khách hàng vay vốn mua nhà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định này.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, ngày 3/10/2018 ông Nguyễn Công Toan và BIDV Chi nhánh 3/2 đã có buổi làm việc. Theo đó, ông Toan cam kết việc tham gia các gói bảo hiểm và dịch vụ tại BIDV Chi nhánh 3/2 là tự nguyện và cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, tài sản khi có sự cố xảy ra.

vay mua nha phai tham gia bao hiem chay no Có nên mua nhà tại dự án đang thế chấp ngân hàng?

Việc thế chấp dự án bất động sản cho ngân hàng là hoạt động bình thường trong kinh doanh bất động sản bởi Luật Nhà ...

chọn
Hình ảnh đường vành đai 4 Hà Nội qua huyện Thường Tín sau một năm thi công
Vành đai 4 qua huyện Thường Tín, Hà Nội đi qua địa bàn 9 xã, dài khoảng 9,2 km và liên quan tới 1.608 hộ gia đình.