Vĩnh Long sẽ có thêm gần 700.000 m2 sàn nhà ở năm nay

Trong đó, tổng diện tích sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư chiếm 5,8%, nhà ở xã hội chiếm 3,9%, nhà ở do dân xây dựng trên đất tái định cư chiếm 1,5% và hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng chiếm 88,8%.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự kiến năm 2023, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 692.859 m2. Trong đó, tổng diện tích sàn hoàn thành đối với nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư là 39.961 m² (chiếm tỷ lệ 5,8 %), tương ứng khoảng 182 căn.

Tổng diện tích sàn hoàn thành đối với nhà ở xã hội là 27.004 m2 (chiếm tỷ lệ 3,9%), tương ứng khoảng 222 căn với diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê đạt 5.400 m2 sàn. 

Tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội mới để có sản phẩm từ năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, nhà ở do dân xây dựng trên đất tái định cư là 10.431 m2 (chiếm tỷ lệ 1,5%), tương ứng khoảng 101 căn; diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 615.463 m2 (chiếm tỷ lệ 88,8%), tương ứng khoảng 4.103 căn. Như vậy phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 vẫn chủ yếu từ các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Một số dự án nhà ở thương mại lớn triển khai năm 2030 là dự án khu nhà ở Bình Minh với 70 căn; khu dân cư Phước Thọ 1 với 274 căn tại TP Vĩnh Long; dự án khu nhà ở chuyên gia, công nhân và thương mại dịch vụ Bình Minh tại thị xã Bình Minh với 1.075 căn. Dự án nhà ở xã hội có dự án nhà ở xã hội HQC Hoà Phú tại xã Lộc Hoà, Long Hồ với diện tích đất 1,4 ha.

Về tình hình phát triển nhà ở đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có khoảng 304.286 căn nhà với tổng diện tích sàn nhà ở hơn 27,42 triệu m2. Tổng dân số tỉnh Vĩnh Long đạt khoảng 1,02 triệu người, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 26,7 m2 sàn/người (khu vực đô thị khoảng 27,6 m2 sàn/người; khu vực nông thôn khoảng 26,4 m2 sàn/người). Như vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở của tỉnh cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đã phê duyệt.

chọn
Các khu vực quy hoạch phát triển đô thị mới ở Quảng Ninh
Theo quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hạ Long mở rộng đô thị về phía bắc, Cẩm Phả phát triển mới đô thị về phía biển, Uông Bí hình thành trung tâm mới ở nam quốc lộ 18, Tiên Yên phát triển đô thị ven sông ở vùng trung tâm và Tiên Lãng, Vân Đồn phát triển các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế ở đảo Cái Bầu...