Vĩnh Phúc đấu giá hai thửa đất 830 m2 đất tại Yên Lạc, khởi điểm từ 485 triệu đồng

Hai thửa đất với tổng diện tích 830 m2 tại huyện Yên Lạc sẽ được đấu giá vào ngày 30/7 tới.

Cơ quan có tài sản Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lạc. Tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Vĩnh Phúc, địa chỉ tại số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, điện thoại: 02116.568.795.

Tài sản thứ nhất là quyền sử dụng đất 636 m2, thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 03. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất B 185957 do UBND huyện Yên Lạc cấp ngày 15/6/1992. Đứng tên ông Trần Văn Cót và toàn bộ tài sản xây dựng, cây cối trên đất. Diện tích thửa đất qua đo đạc thực tế là 606,9 m2.

Giá khởi điểm là 1.194.650.000 đồng, tiền đặt trước là 120.000.000 đồng.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất 194 m2, thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 03. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất B 185959 do UBND huyện Yên Lạc cấp ngày 15/6/1992. Đứng tên ông Trần Văn Thông và toàn bộ cây cối trên đất. Diện tích thửa đất qua đo đạc thực tế là 247 m2. Diện tích 53 m2 thừa, chưa được cấp giấy chứng nhận. Người có tài sản được quyền ưu tiên, mua tài sản là quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu theo bản án số 05/2020 ngày 3/9/2020 của Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc.

Giá khởi điểm là 485.930.000 đồng, tiền đặt trước là 50.000.000 đồng.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 8h ngày 12/7. Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16h ngày 15/7.

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vĩnh Phúc, số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 30/7 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vĩnh Phúc.

chọn