2.500 tỷ đồng đổ về dự án Kinh Dương Vương của Bamboo Capital

Với 1.200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu lần này, BCG Land (công ty con của Bamboo Capital) sẽ dùng để hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương thông qua nhiều hình thức khác nhau.

CTCP BCG Land vừa công bố phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 31/3/2024. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) là đại lý phát hành, đại lý đăng ký, thanh toán và chuyển nhượng/đại diện người sở hữu trái phiếu.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Trái chủ của lô trái phiếu này là một nhà đầu tư tổ chức trong nước (Công ty chứng khoán).

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

Để đảm bảo cho lô trái phiếu này, BCG Land sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại công ty sở hữu dự án Kinh Dương Vương; toàn bộ nguồn thu cùng tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến dự án này.

Đồng thời, doanh nghiệp còn sử dụng quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án Kinh Dương Vương (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật) để làm tài sản đảm bảo.

BCG Land là thành viên của Bamboo Capital, hoạt động ở lĩnh vực hạ tầng và bất động sản, một trong 4 trụ cột của Bamboo Capital.

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2018 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital nắm 62,5% vốn và Tracodi sở hữu 36,67%. Số cổ phần còn lại thuộc sở hữu của Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Hùng.

Tháng 5/2019, BCG Land tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 7/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng.

chọn