Australia thay đổi phê duyệt và cấp giấy phép rượu vang xuất khẩu

Ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia thông báo về những thay đổi trong hệ thống Phê duyệt và Cấp giấy phép Rượu vang xuất khẩu, Vụ Khoa học và Công nghệ cho hay.

Theo đó, "Cơ quan quản lí nho và rượu vang của Australia" ("Australian Grape and Wine Authority") sẽ đổi tên thành "Cơ quan rượu vang Australia" ("Wine Australia"). Các chức của cơ quan và điều kiện cấp giấy chứng nhận không thay đổi.

Việc triển khai mẫu giấy chứng nhận mới được bắt đầu và tháng 5/2020 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2020. Giai đoạn này, Cơ quan Rượu vang Australia sẽ cấp cả chứng thư xuất khẩu theo mẫu hiện tại và mẫu mới.

Cơ quan Rượu vang Australia sẽ dần thay thế chứng thư có dấu mực tươi bằng chứng thư sử dụng chữ ký và con dấu điện tử. Ngày hết hiệu lực của chứng thư sử dụng dấu mực sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Chi tiết thay đổi (bản tiếng Anh):

chọn